Quintusschool

Welkom op de website van Samenwerkingsschool Quintus in Glimmen.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe website. De verwachting is dat deze website medio mei 2017 gereed zal zijn.

Wanneer u een afspraak wilt maken voor een kennismakingsgesprek kunt u een bericht sturen naar directie.quintusschool@stichtingbaasis.nl

AVO/ CVO

Ouders kiezen jaarlijks of hun kind deelneemt aan lessen Christelijk Vormingsonderwijs (CVO) of Algemeen Vormingsonderwijs (AVO). In de CVO-les is ruimte voor de beleving van de christelijke identiteit, er worden bijbelverhalen verteld en er wordt gebeden. Tijdens de AVO-les wordt een thema benaderd vanuit de openbare identiteit.

De lessen AVO en CVO duren een half uur en worden tweemaal per week gegeven door de eigen leerkrachten van de school.
Daarnaast krijgen alle groepen Kanjerlessen, waarbij thema’s als omgaan met elkaar, respect, en zelfvertrouwen centraal staan.

 

Artikel Trouw over Kanjertraining

Vorig schooljaar volgden alle leerkrachten van de Quintusschool een Kanjertraining. In juni 2017 vindt er een nascholing plaats. De Kanjertraining is een methode voor sociaal-emotionele vorming die kinderen leert hoe zij met elkaar om kunnen gaan, hoe zij hun grenzen kunnen aangeven en welk effect hun gedrag heeft op anderen. In onderstaand krantenartikel van het dagblad ‘Trouw’ staat een interessant artikel over de Kanjertraining:

Artikel Trouw, Kanjertraining

Vakantierooster 2016/2017

 

Eerste schooldag maandag 29 augustus
Herfstvakantie maandag 17 oktober
t/m
vrijdag 21 oktober
Kerstvakantie maandag 26 december t/m
vrijdag 6 januari
Voorjaarsvakantie maandag 20 februari
t/m
vrijdag 24 februari
Goede Vrijdag/Pasen vrijdag 14 april
maandag 17 april
Meivakantie maandag 24
t/m
vrijdag 28 april
Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei
Hemelvaart/Pinksteren donderdag 25
vrijdag 26 mei
maandag 5 juni
Zomervakantie maandag 24 juli
t/m
vrijdag 1 september

De eerste schooldag van het schooljaar 2017/2018 is op maandag 3 september.

Tussenschoolse Opvang (TSO)

Wij bieden onze leerlingen de mogelijkheid tussen de middag op school over te blijven tegen een kleine vergoeding. Op onze school wordt deze tussenschoolse opvang verzorgd door een aantal enthousiaste, gediplomeerde overblijfouders. Zij zorgen er voor dat uw kind goed opgevangen wordt tussen de middag, zodat zij kunnen lunchen en spelen. Om er voor te zorgen dat het overblijven goed en ordelijk verloopt, zijn er regels en afspraken gemaakt. Deze worden regelmatig geëvalueerd.

Regels en afspraken TSO

Algemene regels:

 • De strippenkaart blijft gedurende de gehele schoolperiode van het kind (dus t/m groep 8) geldig. Indien aan het eind van groep 8 nog enkele strippen ongebruikt zijn, ontvangt u de waarde van de nog ongebruikte strippen terug óf kan de strippenkaart worden overgedragen aan een broer of zus.
 • Van de opbrengst van de overblijfgelden worden de overblijfouders betaald, speelgoed gekocht en eventueel keukenrol en snoetenpoetsers gekocht.
 • Voordat de kinderen gaan eten wordt er een moment stilte in acht genomen. Ook leerlingen die geen moment stilte voor zichzelf nemen, vragen wij uit respect voor de anderen, even stil te zijn.
 • De algemene schoolregels gelden ook tijdens de overblijf.
 • De kinderen van groep 1,2 en 3 eten met een overblijfouder in hun eigen lokaal.
 • De kinderen van groep 4 t/m 8 eten met 3 overblijfouders in de centrale hal.
 • Tijdens het eten vinden wij het belangrijk dat de mobiele telefoons uit zijn.
 • Het eten duurt ongeveer 20 minuten. Ondertussen werkt één overblijfouder de strippenkaarten bij. Het aantal kinderen wordt geteld en genoteerd in het overblijfschrift. De andere overblijfouders houden toezicht.
 • Na het eten gaat iedereen naar buiten.
 • Tijdens het buitenspelen houden de overblijfouders tot 12.45 uur toezicht. Om 12.45 uur gaan de overblijfouders opruimen. Vanaf die tijd houden leerkrachten volgens het pleinwacht rooster toezicht.
 • Wanneer er niet buiten kan worden gespeeld i.v.m. regen, dan liggen er spelletjes klaar in de overblijflokalen.
 • De groepen 1,2 en 3 spelen op de (kleuter)speelplaats achter school.
 • Kinderen van groep 4 t/m 8 spelen op het grote schoolplein, of op het voetbalveld.
 • De overblijfkinderen mogen alleen werk afmaken in hun lokaal wanneer dit door de leerkracht aan ons is meegedeeld.
 • Net als het tussendoortje bij de ochtendpauze, vinden wij het belangrijk dat ook bij de TSO een gezonde lunch wordt meegenomen.
 • Kinderen die niet overblijven mogen vanaf 12.45 uur op het schoolplein komen.

Identiteitscommissie

Wat doet de identiteitscommissie?
De IC volgt en ondersteunt het team en de directie bij het vormgeven van de identiteit van de school.
Omdat de Quintusschool een samenwerkingsschool is, vinden we het belangrijk dat kinderen en ouders van zowel de openbare als de christelijke identiteit zich gehoord en gezien voelen op school.   De IC denkt daarom mee over de inhoud en de organisatie van lessen levensbeschouwing (christelijk en algemeen vormend onderwijs). Ook rond de feestdagen, zoals Kerst en Pasen, heeft de IC een adviserende rol.

Aanmelden TSO

Wanneer u uw kind(eren) op vaste dagen over laat blijven, stuur dan een e-mail naar de overblijfcoördinator (marijn2003@home.nl) met daarin de volgende informatie:

 • Naam/namen van uw kind(eren)
 • De vaste dag/dagen, waarop uw kind overblijft
 • Het telefoonnummer, waarop u bereikbaar bent op deze overblijfdag(en)

 

Wanneer uw kind op de vaste overblijfdag een keer afwezig is, stuur dan vóór 11.00 uur een SMS-bericht naar de overblijftelefoon (06-26807940)!

Wanneer u uw kind(eren) incidenteel over laat blijven, stuur dan op de overblijfdag uiterlijk voor 11.00 uur een SMS-bericht naar de overblijftelefoon (06-26807940) om uw kind(eren) aan te melden. Vermeld in het bericht:

 • Naam/namen van uw kind(eren)
 • Datum waarop uw kind overblijft

Kosten TSO

Om gebruik te kunnen maken van de overblijf, koopt u een strippenkaart van € 12,50. Met deze strippenkaart kan uw kind 10x overblijven. Strippenkaarten zijn te koop op dinsdagochtend van 08.15 uur – 08.30 uur in de centrale hal bij de TSO-coördinator.  De geldigheidsduur van de strippenkaart beperkt zich niet tot één schooljaar, maar blijft de hele schoolcarrière van uw kind geldig. De inkomsten van het overblijven worden besteed aan de betaling van de overblijfouders en de aanschaf van (speel)materialen.

Leonie Magnin

Leonie Magnin

Leonie Magnin is unitdirecteur van de Quintusschool, OBS Het Oelebred in Tynaarlo en OBS De Duinstee in Yde. Zij is op wisselende dagen op de Quintusschool aanwezig. Voor het maken van een afspraak kunt u Leonie bereiken op l.magnin@stichtingbaasis.nl .

Laad meer